Mobil Oyun Geliştirme Dokümanı Nasıl Hazırlanır? Mobil Oyun Nasıl Geliştirilir?

Mobil Oyun Geliştirme Dokümanı Nasıl Hazırlanır? Mobil Oyun Nasıl Geliştirilir?

Bildiğiniz gibi, İstanbul merkezli bir oyun firmasında Proje Yöneticiliği yapmaktayım. Bu alanda daha önce bire bir deneyimim olmamasına rağmen, geriye dönük yer aldığım projelerde yönettiğim ekip ve onlardan/projelerden edindiğim tecrübeleri kısmen bu alanda da uygulayabiliyorum. Oyun içerikli uzaktan eğitim projeleri, kompleks yapılarda veritabanı işlemleri vb.. Yazılım uzmanı olmamın getirdiği artılarla da oyunların mekanikleri, neyin-nasıl davranabileceğini (teknik olarak) anlayabiliyorum. Kaldı ki, görsel anlamda büyük katkılarım olmasa da ekip ile aynı dili konuşabiliyoruz.

Oyun firmamızın temel amacı masaüstü oyun geliştirmek olsa da mobil oyun alanında da faaliyet gösteriyoruz. Geliştirmekte olduğumuz bazı mobil oyunlar var, henüz yayınlanmayı bekliyor.

Mobil oyun alanında deneyimli Yrd. Doç. Dr. Altuğ Işığan ile mobil oyunlar geliştiriyoruz. Dr. Altuğ Işığan ile birlikte hazırladığımız “Bir mobil oyun geliştirilirken hangi süreçlerden geçmeli” adlı dokümanın bir bölümünü sizlerle paylaşıyorum.

Mobil Oyun Geliştirme Altyapısı ve Geliştirme Aşamaları

Bir mobil oyun geliştirilirken hangi süreçlerden geçmeli? Ortalama bir oyun ne kadar sürede çıkmalı? Sesler hangi aşamada belirlenmeli? Oyunun stratejik noktaları nereler?

 

 Mobil Oyun Geliştirme Altyapısı ve Geliştirme Aşamaları
BÖLÜM 1: ALTYAPI
Altyapı Öğesi:

 

Fikir Havuzu

·       Tanım

 

o   Gelecekteki mobil oyun projeleri için fikir ve konseptlerin araştırılması ve bu fikirlerin belli bir formatta kayda geçirilmesi ile büyütülür.

o   Süreklilik arz eden bir AR-GE kolu ve çalışma aşamasını meydana getirir.

o   Şirketteki tüm çalışanların katkı koymasını sağlayacak kapsayıcı ve mevcut yaratıcı potansiyeli tümüyle değerlendirmeye yönelik bir yapıdadır

·       Faaliyetler

o   Güncel trendler, popüler konular veya başarılı oyunlar gibi fikir bulma konusunda yardımcı olabilecek şeylerin belli bir düzen çerçevesinde araştırılması

§  Fikir araştırması, şrketin günlük faaliyetleri içerisinde yer alır

§  Araştırma sonucu ortaya çıkan fikirler en az iki haftada bir sunulur [PROSEDÜR_1]

o   Belli aralıklarla gönüllü/istekli çalışanların katılımı ile gerçekleştirilen, serbest ya da sınırlı konulu, prosedürü tanımlı Brainstorming oturumlarının yapılması

§  Ayda en az bir kere yapılır [PROSEDÜR_2]

·       Dökümantasyon

o   Fikir Özeti/Konsept

§  Oyun fikrini belli bir düzen içinde özetleyen bir sayfalık, tek görselli (temsili screenshot) standart bir döküman [DÖKÜMAN_1]

o   Masaüstü Prototipleri  (Opsiyonel)

§  Oyun fikrini doğrudan oynamak suretiyle sergileyen analog material [PROTOTİP_1]

o   Animasyon film (Opsiyonel)

§  Dijital oynanışı temsili olarak ve gerçek zamanda sunan kısa animasyon filmler [FİLM_1]

·       Arşiv

o   Oyun Fikri Klasörü [KLASÖR_1]

o   Prototipler [ARŞİV_1] (Opsiyonel)

o   Filmler [ARŞİV_2] (Opsiyonel)

·       İlgili Kişiler

o   Oyun Tasarımcısı (Ar-GE ile ilgili faaliyetlerin örgütlenmesi, gerçekleştirilmesi ve katılımcıların yönlendirilmesi, Dökümantasyon)

o   Yönetici (Arşiv, Aylık değerlendirmeler ve gerekli görüldüğü durumlarda süreç revizyonları)

o   Yapımcı (İş takibi (zaman ve bütçe denetimi), lojistik destek)

o   Herkes (Brainstorming’e katılım)

 

 

Altyapı Öğesi:

Yıllık Yayın Planı 

o   Tanım

 

o   Bir yıl boyunca, üç ya da ikişer aylık dilimler bazında şirketin piyasaya çıkaracağı oyunların geliştirme sürelerini ve çıkış tarihlerini gösteren yayın planıdır

§  Yıl boyunca hangi oyunların hangi zaman aralığında üretileceğini belirtir.

o   Gelecek yılın önemli olaylarını da hesaba katan bir “popüler olacağı öngörülen temalar” araştırma raporunu dikkate alınarak hazırlanır.

o   Plan, oyun fikri üretimini yönlendirmede ve brainstorming konularının sınırlandırılmasında dayanak sağlar

o   Faaliyetler

o   Plan, popüler olması öngörülen temalara ilişkin araştırma raporu ve eldeki oyun fikirlerinin toplandığı klasörün içeriği göz önüne tutularak her yıl Mayıs ayı boyunca hazırlanır. [PROSEDÜR_3]

§  Plan, yayın yılı başında (Hazian başı) hazırdır ve İlgili Kişilerce son şekli verilmek üzere toplantıda ele alınarak kesinleştirilir (Haziran’ın ilk haftası)

o   Yılda en az iki kere (4 ayda bir: Ekim ve Şubat başlarında) hesaba katılmayan ve ansızın beliren popüler temalar ya da trendler çerçevesinde revize edilerek güncellenir. [PROSEDÜR_4]

o   Acil Revizyonlar (PROSEDÜR_5)

§  Gereksinim duyulması halinde, Yönetici konumundaki kişi, Yıllık Plan’ın revizyonu için acil revizyon toplantısı ilan eder.

o   Yıllık Plan Sonuç Değerlendirmesi (PROSEDÜR_6)

§  Yıl sonunda, yeni yıllık plana geçilmeden önce, önceki yılın planı, doğru ve yanlış yapılanlar açısından ele alınarak, yıllık plan oluşturma stratejisi tümden gözden geçirilerek, yeni ilkeler belirlenir, bunlar bir sonraki yıllık planın oluşturulmasında dikkate alınır

o   Dökümantasyon

o   Popüler Temalar Araştırma Raporu (DÖKÜMAN_2)

o   Yıllık Yayın Planı (DÖKÜMAN_3) ve Revizyonları (DÖKÜMAN_3A vs)

o   Yıllık Yayın Planı Sonuç Değerlendirme Raporu (DÖKÜMAN_4)

o   Arşiv

o   Yıllık Faaliyetler (KLASÖR_2]

o   İlgili Kişiler

o   Tasarımcı (Popüler olması öngörülen konuların araştırılması ve raporlaştırılması; fikir havuzundaki mevcut oyun konseptleri de göz önünde tutarak yıl boyunca üzerinde durulacak olan oyun projelerini içeren planın taslağının çıkarılması)

o   Yapımcı (Lojistik, bütçe ve zaman gereksinimleri açısından planın taslağının ele alınması)

o   Programlama (Yazılım ve donanım gereksinimleri açısından planın taslağının ele alınması)

o   Estetik (Yazılım, donanım ve görsel trend öngörü ve gereksinimleri açısından plan taslağının ele alınması)

o   Yönetici (Yıllık Plana son şeklinin verilmesi ve onaylanması, revizyon toplantılarının organize edilmesi, burada yapılacak olan değişikliklerin onaylanması)

Altyapı Öğesi:

Ürün Parametreleri

o   Tanım

 

o   Şirketin oyun geliştirirken ne tür ürünler ortaya koymayı hedeflediğini, teknik, maddi ve estetik anlamda asgari ve azami sınırlarını belirler.

o   Burada şöyle sorular sorularak, şirketin üretmek istediği oyunlar konusunda kimlik belirleyici de olan şu sorular sorulur ve cevaplar dokümante edilerek bir stratejik belgeye dönüştürülür:

§  Bir oyuna en az ya da en fazla ne kadar para, zaman, insan gücü ayırmaya hazırız?

§  Oyunlarımızda konu, oynanış, görsel, ses, rating, platform vb açısından kendimize çizdiğimiz ana çerçeve nedir?

o   Faaliyetler

o   Ürün Parametreleri Değerlendirme Toplantısı (PROSEDÜR_7)

§  Her yıl, Yıllık Plan Sonuç Değerlendirmesinin ardından yapılır. Yıllık planın başarısına göre Ürün Parametreleri gözden geçirilir

o   Acil revizyon toplantıları (PROSEDÜR_8)

§  Gerekli görüldüğü durumlarda, Yönetici zorunlu parametre değişikliklerini duyurmak için toplantı düzenleyebilir

o   Dokümantasyon

o   Ürün Parametreleri Belgesi (DÖKÜMAN_5) ve revizyonları (DÖKÜMAN_5A vs.)

o   Arşiv

o   Şirket Stratejisi (KLASÖR_3)

o   İlgili Kişiler

o   Yönetici

o   Yapımcı

o   Tasarımcı

o   Yazılımcı

o   Grafik/Animasyon

o   Ses/Müzik

Devamını, projenin gizliliği açısından paylaşamıyoruz. Ancak bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. Konu ile ilgili profesyonel destek almak için bize ulaşabilirsiniz.

Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Altuğ IŞIĞAN
Düzenleme: Mutlu ARICI

Konuya Oy Verin
4/5

0 Yorum

Henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun!

Yorum Yazın